Nieuw Sion

Jongerenklooster

Abdij Sion was een cisterciënzerabdij van trappisten in het Overijsselse Diepenveen (gemeente Deventer) in Nederland. Het betrof de enige trappisten vestiging ten noorden van de grote rivieren. In 2013 werd door de overgebleven broeders aangegeven dat zij de locatie gingen verlaten in verband met de hoge kosten die het klooster met zich mee bracht. In 2015 vestigde zich er een oecumenisch bezinningscentrum, een jongerenklooster. In 2018 vestigden de eerste jongeren zich in het klooster.
Het klooster is in 2018-2019 op meerdere fronten flink verbouwd. Er is ook een onderzoek uitgevoerd naar energiebesparende (in dit geval vooral ook kostenbesparende) maatregelen. De Groene Kolenboer heeft in dat kader een voorstel gedaan voor het plaatsen van een biomassaketel, waarmee een belangrijk deel van het klooster van duurzame warmte kan worden voorzien. De ketel wordt dan middels een vorm van crowdfunding gefinancierd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de Energieinvesteringsaftrek. De biomassa komt uit de directe omgeving van het klooster.
Als alternatief is tevens een gecombineerde oplossing van zonnepanelen, zonnewarmte en een warmtepomp uitgewerkt.

Hoe het werkt in de praktijk

De coöperatie richt een maatschap op waarin belangstellenden als Maat kunnen toetreden. Iedere Maat brengt een deel van het benodigde investeringsbedrag in. Hierover wordt over een periode van 5 jaar via de inkomstenbelasting van iedere afzonderlijke Maat het fiscaal voordeel doorberekend dat gemoeid is met de investering in de warmtevoorziening. In het geval van Nieuw Sion is er daardoor sprake van een interessant rendement per investeerder. De coöperatie wordt aangesteld als Beherend Maat en neemt de verantwoordelijkheid over het exploiteren van de warmtevoorziening. Na 5 jaar koopt de coöperatie of Nieuw Sion de maten uit en neemt de exploitatie over.

Word lid

Zowel ondernemers als particulieren kunnen lid worden en de coöperatie actief ondersteunen.

Contact ons!

Albertus van Leusenweg 14

7425 CE DEVENTER

Tel. 085 – 48 90 739

[email protected]

De waardering van groenekolenboer.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 96 reviews.