Raad van Advies

Aanstelling

De Algemene Leden Vergadering heeft een Raad van Advies aangesteld, bestaande uit maximaal vijf natuurlijke personen. De Raad wordt voor een periode van drie jaar benoemd en de leden zijn herverkiesbaar. Leden van de Raad kunnen geen deel uitmaken van het bestuur of van de dagelijkse leiding van de coöperatie.

Taakstelling

De coöperatie is er voor de leden. Het gaat om de beste leverings- of afnamecondities voor de leden op de lange termijn. Dit is het normatieve doel. Dat wil zeggen: daarop mag het bestuur, alsmede de Raad van Advies in zijn rol als toezichthouder worden afgerekend.

De Raad geeft advies aan het bestuur én de Algemene Leden Vergadering. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad zich naar het belang van de coöperatie en diens maatschappelijke doelstelling.

De Raad adviseert over het inhoudelijk functioneren van de organisatie. De inbreng en betrokkenheid van de achterban van de coöperatie is van groot belang.

Vertegenwoordiging van de coöperatie

De Raad kan de coöperatie vertegenwoordigen voor het geval het bestuur of een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang met de coöperatie hebben. De Raad heeft tevens in de algemene ledenvergadering een raadgevende stem.

De waardering van groenekolenboer.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 81 reviews.